Nếp ngự tạo ra những đĩa xôi, đòn bánh tét nếp ngự ăn một lần nhớ mãi, phảng phất hương vị ruộng đồng cùng núi đồi và sóng biển

There are 2 products